Oferta educationala pentru anul scolar 2021-2022

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ BISTRIȚA cu sediul în comuna Costești, județul Vâlcea, prezintă OFERTA EDUCATIONALA 2022-2023.
RELAȚII : Tel: 0250863361, e-mail : sc_bistrita@yahoo.com
Director: Prof. Ing. Gheorghe Osiac
Îmi place

 

Comentează
Distribuie

 

 

OFERTA SCOLARA – An sc 2021-2022

 

OFERTA SCOLARA – An sc 2020-2021

Domeniul Mecanic
calificarea: lăcătuș-construcții metalice și utilaj tehnologic
(1 clasa=12 locuri)

Domeniul Turism și Alimentație
calificarea: bucătar
(1 clasa = 12 locuri)

calificarea: ospatar 

1 clasa = 12 locuri

Domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice
calificarea: zugrav-vopsitor-ipsosar-tapetar
(1 clasa = 12 locuri)

Toti elevii scolii beneficiaza conform Legii Educatiei 1/ 2011 art.51 alin. 2, si HG 1251/2005 de gratuitati

 • Servirea mesei in cantina scolii sau alocatie de hrana
 • 760 lei in doua transe pentru rechizite, ehipament, cazarmament, materiale sanitare
 • Transport saptamanal (la scoala si de la scoala acasa)
 • Decontare cheltuieli de naveta

Toti elevii inscrisi la scoala profesionala beneficiaza de bursa profesionala — 200 lei, indiferent de venit.

Condiții de înscriere

Absolvenții a 8 clase cu sau fara evaluare nationala, dar si cei care nu au 8  clase finalizate si vârsta mai mare cu 3 ani decât vârsta clasei a VIII a.

Acte necesare la dosarul pentru obţinerea Certificatului de orientare şcolară şi profesională

 • Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională
 • Copie a certificatului de naştere al copilului sau a actului de identitate
 • Copii ale actelor de identitate ale părinţilor / reprezentantului legal
 • Ancheta socială
 • Fişa medicală sintetică
 • Certificatul medical tip A5
 • Fişa de evaluare psihologică
 • Fişa psihopedagogică
 • Copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ
 • Copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare

Cererea semnată de părinţi/reprezentantul legal se depune la CJRAE Valcea impreuna cu toate documentele mentionate, in vederea obtinerii Certificatului de orientare scolara si profesionala sau pot fi depuse de unitatea de învăţământ în condiţiile obţinerii acordului în scris al părinţilor/reprezentantului legal.

Toate aceste formulare sunt puse la dispozitie gratuit de catre SPS Bistrita.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să telefonați sau să veniți la serviciul secretariat al școlii, zilnic între orele 7– 15 /  tel: 0250.863361.